Dans för barn

En grupp barns fötter och färgglada tyger.
Genom dans, lek och rörelse får barnen en plattform för att utforska samarbete och motoriska färdigheter. Barnen integrerar erfarenheter av att ge och ta plats genom kroppen, att vara snabb eller långsam, stor och liten, att gestalta känslor som glädje och rädsla, att gestalta bilder och att lösa problem utan konkurrens. Fantasin får nya dimensioner när kroppen tillåts vara basen.
Läs mera

Testimonials

Det är mycket användbart att bryta med ett visst sätt att göra saker och ting och prova något nytt. Du kommer utifrån och öppnar dörrar för barnen som vi kanske inte skulle kunna göra annars. Det är väldigt roligt att se hur dans kan bli ett gemensamt språk för alla, där barnen kan göra något tillsammans oavsett hur barnen annars pratar och uttrycker sig och vilket modersmål de har. Jag tycker att det är jättekul! Det är något vi behöver; just det där med att kunna prata med kroppen.

Tiina Mattio, barnträdgårdslärare
Barndans

Barnen framträder på olika sätt i dansen, i hur de är tillsammans i gruppen, både individuellt och som grupp. Jag har sett sidor hos barnen som jag inte har sett tidigare; kanske att vissa barn är mer blyga och inte tar så mycket plats verbalt men att kroppen kan säga så mycket mer. Jag har i dansen upplevt att barn kan mycket mer än vad vi vuxna tror, särskilt utifrån vad vi förväntar oss när det gäller ålder.

Laura Garcia, förskollärare
Barndans

Jag tycker att Sydänvirta fick med sig barnen väldigt bra redan från början, och det var intressant hur de använde sina kroppar för att uttrycka sig och inte sina munnar.

Annette Holmén, dagbarnvårdare
Barndans

Om oss

Dans för barn - utbildning på dagis, förskola och grundskola.

Jämlikhet arbetar med fokus på kroppen. Genom dansen omsätts värdegrund och likabehandling i praktiken. På ett lekfullt sätt får barnen tillgång till olika delar av sig själva och utvecklar fysiska, emotionella och sociala förmågor som kommunikation, motorik och kontakt med sina känslor. Barnen övar på färdigheter som att ge och ta plats, leda och följa, kroppsliga gränser och kroppslig kommunikation. Vi kan dansa för glädjen att dansa men också för att få större tillgång till alla delar av vår kropp, skapa nya erfarenheter i samspel med andra och för en utökad dimension av dynamik i relationen mellan pedagog och barn.

Målet är att alla ska ha tillgång till sin kropp, ökad förmåga att interagera, omsätta allas lika värde i praktiken och på lång sikt ge mer lika möjligheter till god hälsa och trygghet från våld.

Dans och berättande

Barnen följer med på en sagoresa där en bok läses med språklig lekfullhet, varvat med både svenska och finska. Barnen får sedan använda sig av rörelse för att utforska dansen som språk för berättande.

Dans med ElinMaria och Gabriel

Moving Heart har en bred och gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och brinner för att skapa utrymmen för barn där fantasin kan flöda och där känslan av frihet och glädje i rörelse kan äga rum. Vi anser att det är alla barns rätt att utforska rörelse och mötas i konstnärliga sammanhang, där hela människan kan ta plats.

ElinMaria Sydänvirta är utbildad i barndans vid Umeå universitet och Balettakademin (Sverige) och har även gått fristående kurser i kreativ dans. Jag har lång och bred erfarenhet av att leda dans för barn både på dansskola, bibliotek, i barnomsorg och skola. Under åren 2013-2016 utbildade jag lärare i dans som metod för likabehandling i Umeå kommun, Vindelns kommun och Åre kommun i Sverige.

Gabriel Sydänvirta har en bred yrkeskompetens för kulturella och konstöverskridande projekt med barn. Han har arbetat som Community Konst-konstnär i mer än 50 länder runt om i världen och fört dans och konst till de mest avlägsna platserna, till exempel bergsbyar i Kirgizistan, öken i Kazakstan, öar i Haiti och regnskog i Ecuador. Gabriel har lekt och arbetat med barn i flyktingläger, på byafester, öde öar och barnhem samt rest under tre år genom Asien med ett konstprojekt till buss för att föra ut konst, kultur och workshops till världens barn.

Blankett för prenumeration
Kontaktformulär