Yoga

Elin Maria i yogaposition på klipporna framför havet
ElinMaria erbjuder yoga med välbalanserade yogasekvenser och fokus på ett inre lyssnande för att skapa större tillgång till oss själva; både på yogamattan, i naturen och vidare till vardagen. Genom att utforska en subtil förståelse för kropp och medvetande kan vi komma i större kontakt med vår egen helande potential och inneboende glädje.
Läs mera
Yoga med den första snön! Improviserad sekvens av ElinMaria Sydänvirta

Balans med naturen. ElinMaria Sydänvirta

Testimonials

Yoga med ElinMaria har varit bra för min fibromyalgi, att jag känner mig starkare och slappnar av bättre i min kropp. När man har ont i kroppen spänner man sig, men efter yoga känner jag mig väldigt lätt.

Inga-Britt Sjöström
Yoga på morgonen

Jag kan varmt rekommendera Elin Marias yoga. Den ger ökad rörlighet och skapar ett inre lugn. Sessionerna är anpassade till deltagarna och har en mycket tillåtande atmosfär.

Katarina Isaksson
Mjuk Yoga

Yoga med ElinMaria ger dig lugn och ro, och du kan hitta och känna dina olika muskler och kroppsdelar i ett lugnt tempo. Klasserna kan anpassas efter din egen kapacitet och för att hoppa över prestationen.

Maria Lagström
Dynamisk Hatha

Men ElinMaria, du lär dig på din egen matta att landa i din kropp och liksom skjuta allt annat åt sidan och bara vara för en stund. På kvällen i sängen kan jag använda yoga för att slappna av. Yoga är så himla bra!

Liselott Fagerlund
Dynamisk Hatha

Med ElinMaria behöver yoga inte vara så komplicerat. Jag kan använda övningarna i min vardag, om övningarna var för besvärliga skulle jag inte använda dem.

Anita Bergman
Dynamisk Hatha

Den bästa yogan är ute i naturen. ElinMaria är en lugn och tydlig instruktör som kan ge olika alternativ till en rörelse. Du kan delta i ElinMarias yoga även om du inte har någon tidigare erfarenhet. ElinMaria lyckas med att skapa en skön lugn atmosfär. Efter yogan känner du dig utvilad , energisk och nöjd. Kan varmt rekommendera ElinMaria som yogainstruktör!"

Niclas Nylund
Mjuk Yoga

ElinMarias lektioner är avkopplande, instruktionerna är tydliga och exakta. Hon motiverar väl till nytta med olika rörelser. På det hela taget är jag mycket nöjd.

Ann-helen Saarinen
Dynamisk Hatha

ElinMaria

ElinMaria Sydänvirta har mer än 20 års daglig erfarenhet av yoga och meditation. Utbildad av Nordic Yoga Institute (200hRYS), Mindfulness Center Sverige (MfC), ISLO Dans och Somatik och jag har studerat Somatic Selfcompassion® (SSC) och vidareutbildning SSC trauma Informed Approach.

Värderingar och fokus i min undervisning:
- Yoga som en praktik där jag får tillgång till mer och mer subtila nivåer av min kropp och varande.
- Öka förståelsen för sambanden mellan sinne, tankar och känslor (mindfulness), andning (pranayama), position (asana), rörelse (vinyasa) och blick (drishti).
- En säker och hållbar yogapraktik med hjälp av byggstenar från fysioterapi och rörelseteori. Att gradvis bygga upp grunderna och utvecklingen av varje asana och övergångarna däremellan.
- Att erbjuda filosofiska tanke-korn och teman där jag förmedlar filosofi med ett undersökande tillvägagångssätt för att berika och skapa en nyfikenhet och förundran över yoga och livet och att skippa dogmatiska förtecken.
- Ett helande rum för att integrera medkänsla och omsorg om vår kropp och vårt sinne och dess ständigt föränderliga rytmer. Att hitta ett tillvägagångssätt i praktiken där vi kan lära oss av vår kropp och vårt hjärta och våga vara öppna för olika behov i olika ögonblick.
- Glädjen i rörelse och ett utrymme för inre och yttre frihet. Att lära sig nya färdigheter kan vara lekfullt och roligt!

Jag fann yogan redan som 14-åring genom min nyfikenhet på nya syn- och förhållningssätt till livet. Yogan blev för mig, tillsammans med andra somatiska praktiker, en viktig resurs i att hantera min reumatiska värk och återkommande depressioner och ännu idag kan yogan hålla mig både värk-och symtomfri för det mesta.

Jag är bevandrad i många olika traditioner, såsom Satyananda Yoga, Kundalini Yoga, Iyengar Yoga, Acro Yoga, Yoni Shakti Yoga Therapy, Yoga nidra och sedan många år Astangha Vinyasa Yoga. Med Virya Yoga hittade jag mitt hem som yogalärare och dess ödmjuka förhållningssätt baserat på de senaste rönen inom rörelseanalyser, biomekanik och historieforskning och med en glädje och lekfullhet i både filosofi och praktik. Andra praktiker som starkt påverkar min yogaundervisning är medkänsla, somatiska parktiker (t.ex. Body Mind Centering, developmental movement patterns), naturen och mindfulness.

På den här sidan kan du läsa mer om mitt sätt att arbeta med yoga! Du kommer att känna igen stilen från hatha, vinyasa och traditionell yoga som Satanayanda Yoga. Du kommer att bekanta dig med somatik och medveten (mindful) rörelse samt få lite mat till dina filosofiska tankar!

Varmt välkommen, ElinMaria

Dynamisk hatha

Rörelse och andning baserat på Virya Yogans välbalanserade sekvenser där vi gör yoga genom hela kroppen, lär känna de positiva effekterna av rörelseteori och hur position (asana), andning (pranayama), rörelse (vinyasa), närvaro (mindfulness) och filosofi kan fungera tillsammans i vår relation till oss själva, varandra och livet. Varje klass erbjuder filosofiska tankekorn för möjligheten till nya perspektiv och med en nyfikenhet på hur vi förhåller oss till både yoga och livet.

"Viryayoga står för en modern och lärande yoga, med byggstenar från fysioterapi och rörelseteori där gammal kunskap ifrågasätts och nya erfarenheter införlivas. ..Det handlar om hur kraft och rörelse påverkar kroppen, kort och gott rörelselära och hur vi använder kroppen på ett hälsosamt sätt. ..Samtidigt som vi ständigt uppdaterar oss med aktuell kunskap inom rörelselära är vi lika hängivna yogans tusenåriga filosofiska rötter. Viryayoga är en filosofisk yoga, men samtidigt odogmatisk."

/Nordiska Yogainstitutet Virya Yoga

Yoga och somatik

Yoga med fokus på att integrera närvaro och en allt mer subtil medvetenhet om kropp och sinne. Vi får en paus för återhämtning där vi försiktigt kan stärka oss själva genom medvetna och mjuka rörelser; en meditation i rörelse och andning. När vi skapar en medvetenhet om oss själva får nervsystemet utrymme att läka och vi ökar vår förmåga att vara med livet som det är. Fokus ligger på återhämtning och kroppsmedvetenhet, där modern kunskap från stresshantering, somatik och fysioterapi blandas med yogans traditionella andningsövningar och metoder för djup avslappning. Varje klass bjuder på filosofiska tankar för möjligheten till nya perspektiv och med en nyfikenhet på hur vi förhåller oss till livet.

Embodiment och somatik är en metod för att integrera hela vårt väsen, vårt sinne och vår kropp i förhållande till jordiska ting och krafter. Vi kommer att delta i övningar som fördjupar vårt förhållande till tyngdkraften, markreaktionskraften, våra hjärtan, vårt centrum och vår andning. Samtidigt som vi kommer hem i våra kroppar och dess relation till jorden förändras vår uppfattning och vi får en bredare tillgång till vad vi är och vad yoga kan vara. Med ett somatiskt förhållningssätt till yoga kan vi ge möjlighet att styra vår praktik för att ge frihet och lätthet till vår kropp snarare än det traditionella förhållningssättet där yoga praktiseras för att kontrollera kroppen.

ElinMaria hämtar inspiration från Body Mind Centering, utvecklingsmässiga rörelsemönster, Mindful movement och en djup nyfikenhet på våra kroppars visdom. Jag ger samma värde åt byggstenar från fysioterapi och rörelseteori som från den inre förståelsen, lyssnandet och den upplevda erfarenheten av kroppen och kroppsmedvetandet. Från denna rika jordmån bygger jag upp en nyfikenhet på våra kroppssystem och de föränderliga rytmerna i våra levande andande kroppar.

"Var är den inre vinyasans inriktning? Hur kan vi acceptera den inriktning vi har så att vi är mest balanserade i den kropp vi har för tillfället? Inte den kropp som vi brukade ha eller den kropp som vi vill ha eller den som vi ser bilden av den 'rätta' formen, den 'rätta' formen, den 'rätta' hårfärgen, den 'rätta' storleken på foten."
- Bonnie Bainbridge Cohen

Yoga i naturen

Bada dina sinnen i naturens alla intryck, förankra kroppens landskap med naturens och ge utrymme för upplevelsen av kontemplation och vitalitet. När vi gör yoga i naturen inbjuds vi att landa i nuet och vi blir naturligt integrerade med föränderliga ytor och sinnesintryck. Fokus ligger på att jorda oss i oss själva och integrera upplevelsen av naturen i och omkring oss, återställa nervsystemet från stress, öka den kognitiva förmågan och kreativiteten och bygga upp närvaro, balans och ny vitalitet.

ElinMaria har sin egen yogapraktik delvis utomhus, i naturen och under olika årstider. Jag älskar den kreativitet och de möjligheter som naturen erbjuder, hur den bryter mina vanor och för mig in i det nuvarande ögonblicket. Med naturen har jag mycket roligt; jag gör kroppspussel med min kropp och intressanta naturomgivningar och utvidgar mitt sinne till alla naturens intryck. Vad sägs om asana-balans med blicken vilande på vattnet eller de föränderliga molnen? Armbalans på en sten? Eller att justera mina interversioner med en gren i ett träd? Vila upp och ner på en stenig kulle eller lukta på mossan i en fuktig skog? Att begrunda naturen inom mig och dess koppling till naturen runt omkring mig hjälper mig att förbli ödmjuk och full av underverk!

Filosofi och värderingar

Yoga kan ge utrymme för vår mänskliga drivkraft att söka mening, sammanhang och värde i denna underbara upplevelse som livet är. Med yoga kan vi utforska filosofiska och etiska förhållningssätt som kan ge näring åt denna längtan. Yogan kan beröra mer existentiella frågor som rör etik och vår plats i världen eller frågor som rör vår hälsa, till exempel.

Yogans rika filosofiska tradition har sitt ursprung inom österländsk filosofi där Hinduismen och Buddismen påverkat och utvecklat de mång-facetterade inriktningar på den yoga som utövas idag. Klassisk yogalitteratur och filosofi är omkring 600 år gamla och bygger på traditioner som kan berika och ge nya perspektiv till västerländska perspektiv på tillvaron. I öst dominerar en holistisk syn på människan; där kropp själ och intellekt är en helhet och i ett ständigt samspel till skillnad från västerländsk kultur där de betraktas som separata enheter som många gånger inte har något med varandra att göra.

Klassisk yoga kan beskrivas som en väg för att nå insikt om sig själv och livet, där det fysiska utövandet endast är en liten del av vad som myntar begreppet yoga. Den moderna yogan har utvecklats kring de fysiska yoga-övningarna och deras positiva effekterna på välbefinnande, stresshantering, fitness och hälsa. Yogan är idag starkt sammankopplat med ett skönhets-ideal och idén om den perfekta kroppen. Genom att inkludera filosofi i vårt yoga-utövande kan yogan få värdegrund som inte bygger på att tukta kroppen till perfektion men istället utforska möjliga förhållnings-sätt till oss själva och livet. Kanske är det här som yoga kan vara annorlunda än andra kroppsliga träningsformer; även existentiella aspekter av att finnas till får ta plats och en holistisk syn på människan undersöks.

ElinMarias yoga-undervisning integrerar ett utforskande och filosofiskt förhållnings-sätt till livets stora eller små frågor där det inte finnas några självklara svar. Jag tror det är lika viktigt för oss människor att skapa livsrum för existentiell förundran som att befästa resurser för välmående i livet. Jag är nyfiken på att göra ett holistiska syn-sätt greppbart för det sammanhang vi nu lever i och sedan praktiskt genomförbart; genom kroppen och sinnet. De filosofiska tankekorn som jag delar med mig av härur inte endast från yogans klassiska litteratur utan har sin inspiration lika väl från modern buddism, mindfulness och somatisk praktik. Jag förmedlar filosofi med ett undersökande förhållning-sätt för att berika och skapa en nyfikenhet på yogan och livet och jag skippar dogmatiska förtecken. På mina klasser uppmuntras ett ödmjukt utforskande på både kropp och knopp, där inte sällan också humorn får utrymme när vi ger oss an filosofiska påståenden och förhållningssätt.

Det jag hoppas när du kommer på yoga med mig är att du får ett utrymme att mest av allt bara vara; in i kroppen och nuet där det finns en upplevelse av medvetande som inte bara är intellektets ständiga default mood. Samtidigt vill jag att det du tar med dig från yoga-mattan är tankekorn och frågeställningar som kan skapa en nyfikenhet och förundran till hur du vill ta tillvara på ditt liv.

Tillsammans med mig kan du, om du vill, utforska;
- Vad håller du heligt och hur vill du vårda om det du älskar i ditt liv?
- Hur förhåller jag mig till mig själv och det jag upplever här och nu; i kroppen, sinnet, tankar och känslor?
- Hur upplever jag det när jag fördjupar min kontakt med kropp, rörelse, andning, position och blick?
- Vad händer när jag kontemplerar på ett holistiska förhållnings-sätt till kropp och själ, mig själv i samspel och relation till omvärlden?
- Hur kan medkänsla och icke-våld förändra mitt perspektiv och min inställning till livet?
- På vilket sätt kan yogan vara en resurs för att möta livet som det är, med alla dess stunder av både lidande och lycka?
- Hur kan österländska filosofier vara en inspiration för att skapa mer förundran, omsorg, medkänsla och mening i mitt eget liv?

Medkänsla

Svårigheter och lidande i olika former är något som förenar oss människor. Medkänsla gör oss medvetna om hur vi hör samman med varandra och kan skapa mening och samhörighet med omvärlden. När vi kultiverar empati öppnar vi dörrar för att förstå andras situation och lidande bättre och det ger oss glädjen och styrkan i att svara an på det i medkänsla. Ett grundläggande förhållnings-sätt i österländsk filosofi är att förstå hur vi alla, både människor djur och natur, samverkar och påverkar varandra och därför är det etiskt värdefullt att ta hand om varandra, att kultivera en omsorg om andra. I buddistisk tradition är medkänslan ett rättesnöre, något som leder till lycksalighet och är en stor del av meningen med livet. Medkänsla är idag en beprövat och forskningsbaserad metod i väst som ett sätt att öka välbefinnande och motståndskraft mitt i livets utmaningar. Självmedkänsla används både som terapi och metod för att öka livskvalitét och skapa samhällsförändring.

"Somatic Selfcompassion (Somatisk Självmedkänsla) är ett sätt att förstå den stressiga värld vi lever i idag, och en önskan att hitta verktyg för att förstå och förbli grundad och närd i dessa svåra tider." /Kristy Arbon.

Självmedkänsla är ett radikalt sätt att erkänna lidande som en del av att vara människa och en förståelse att när vi är vår allierade snarare än vår fiende leder det oss till mer konstruktiva och hållbara sätt att hantera livet på. Vi övar oss i att vara vår vän, även när vi behöver det som mest. Med medkänsla kan vi bygga en grund för inre stöd i våra lärande-processer och en känsla av tillhörighet, med möjlighet för vårt nervsystem att skapa trygghet i motsats till de överlevnadsmekanismer som våra kroppar annars använder när de utsätts för stressfaktorer.

"I närvaro av en person som är fast etablerad i icke-våld upphör alla fientligheter" /Yoga Sutra Sutra 2.35

Jag strävar efter att integrera medkänsla i all min undervisning som ett återkommande förhållningssätt till oss själva och varandra, både genom attityder och specifika övningar. Att utöva yoga med medkänsla och icke-våld är en grundsten för vår förmåga att integrera närvaro och fokus i vårt utövande och liv, så att säga meditationens mycket centrala praktik. Utan medkänsla blir det för svårt att vara med obehag och leder snarare till dissociation än helhet och relation. Som en etisk riktlinje kan medkänsla ge vår yoga-praktik en bredare dimension där vår omsorg om oss själva också genererar omsorg om andra. När vi erkänner vår plats i livet som en del av en gemenskap kan vår yoga kanske bidra till en större fred, inte bara vår egen.

"Jag lär ut denna trefaldiga sanning till alla: Ett generöst hjärta, vänligt tal och ett leverne i tjänst och medkänsla är de saker som förenar mänskligheten." /Buddha

Pranayama

Mer information kommer!

Fria källor - Ljudfiler med övningar

Plantera ett frö - Meditation om kärleksfull vänlighet 6 min (på engelska)

Yoga Nidra - vård med omsorg och djup återhämtning 20 min (på svenska)

Blankett för prenumeration
Kontaktformulär