Hållbarhet

En grupp människor paddlar kajak på det blå skärgårdshavet
Moving Hearts verksamhet bygger på ekologisk och social hållbarhet. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla är välkomna att uppleva natur, konst och välbefinnande som kraftfulla verktyg för det gemensamma bästa i människors liv, i samhället och med den vackra planeten jorden. Vi är engagerade i utvecklingen av hållbar turism och tar ansvar för sociala och miljömässiga värden i vardagen och i all vår verksamhet. Sedan 2023 har vi deltagit i certifikatprogrammet Green Activities och programmet Sustainable Travel Finland (STF). Dessutom är vi en partner till Skärgårdens nationalpark och Skärgårdens biosfärområde.

Vårt arbete bygger på allas rätt att få autentiska upplevelser och samtidigt lära sig att ta hand om naturen och varandra, vilket innebär att vår verksamhet har en hög standard när det gäller etiska riktlinjer, struktur och miljömedvetenhet. Vi anser att detta är avgörande för social jämlikhet och för framtida generationer och en viktig källa till motståndskraft i tider av ekologiska och sociala kriser.


Vår vision och drivkraft är att skapa kvalitativa, meningsfulla och kännbara upplevelser av koppling till oss själva, varandra och naturen. Vi vill bidra med medkänsla, omsorg och glädje till denna värld!

Påverkan på naturen

Naturen i den skärgård där vi bor och arbetar är en hjärtefråga för oss och vi arbetar i nära samarbete med den. Vi tar människor till naturliga och enkla levnadsförhållanden i nära kontakt med naturen för att lära oss hur man lämnar så små spår efter sig som möjligt. På vår verksamhet återvinner och sorterar vi vårt avfall och serverar huvudsakligen ekologisk vegansk mat av hållbara råvaror. På våra evenemang gör vi alltid en del arbete tillsammans, du kanske hjälper oss att bära vatten, hacka grönsaker eller tända en lägereld. Vi vill också minimera energiförbrukningen på våra aktiviteter. I skärgården använder vi huvudsakligen kajaker och roddbåtar som transportmedel och elen vi använder är sol- eller vindkraftsel. Vi försöker också minimera våra inköp och är mycket medvetna om vad vi köper. Vi uppmuntrar våra kunder att också använda kollektivtrafiken när det är möjligt. Detta är vad vi vill föra fram i all vår verksamhet:

Våra löften:
1) Vi respekterar naturen, djurlivet, den lokala kulturmiljön och dess invånare.
2) Vi föredrar förnybar energi
3) Vi föredrar produkter och tjänster som produceras i närheten och på ett ansvarsfullt sätt.
4) Vi återvinner avfallet och hjälper dig att återvinna det.
5) Vi erbjuder aktiviteter för små grupper
6) Vi är transparenta och ansvarsfulla i vår verksamhet och kommunikation.
7) Vi använder så hållbara transportmedel som möjligt när vi behöver resa.
8) Vi har åtagit oss att fortsätta att utveckla hållbarheten hos MovingHeart.

Principer för hållbar naturturism

1. Vi stöder bevarandet av värdefulla egenskaper på platserna och främjar deras skydd.
2. Vi minimerar belastningen på miljön
3. Vi stärker de lokala aspekterna
4. Vi främjar användningen av platserna för att öka hälsa och välbefinnande.
5. Vi främjar tillväxt och skapande av arbetstillfällen i den lokala ekonomin.
6. Vi kommunicerar tillsammans om webbplatsens värden och tjänster.

Social hållbarhet - jämställdhet och mångfald

Vi har för avsikt att dela med oss av vårt arbete med en social och strukturell medvetenhet och värdesätter konst, välbefinnande och naturupplevelser som ett kraftfullt verktyg för det gemensamma bästa i människors liv och i samhället. Vi arbetar aktivt för att skapa många möjligheter för olika människor att ta del av kultur, välbefinnande och natur-aktiviteter. Vi baserar vårt arbete på mindre samhällen och även på avfolkade och rurala områden såsom skärgård och landsbygd.

Våra löften:
1) Vi har för avsikt att skapa ett välkomnande och så tryggt rum som möjligt för alla människor oavsett kropp, kön, ålder, identitet, etnicitet och religiös tro.
2) Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering.
3) Vi har för avsikt att fortsätta att lära oss om sociala analyser och strukturell medvetenhet och hur de går hand i hand med social hållbarhet.
4) Vi har åtagit oss att fortsätta att utveckla våra riktlinjer för ett tryggare rum och att tillämpa dem i all vår verksamhet.
5) Vi har kompetens i Trauma Informed Approach, vilket innebär att vi inser och erkänner den utbredda effekten av trauma och stress hos samhällsmedlemmarna och försöker aktivt motverka återkommande traumatisering.
6) Vi har för avsikt att kontinuerligt lära oss av varandra.

Tryggare rum

Moving Heart vill skapa en välkomnande och så tryggt rum som möjligt för alla människor oavsett kropp, kön, ålder, identitet, etnicitet och religiös tro. Vi vill skapa en så inkluderande miljö som möjligt för alla. Vi är nyfikna på att lära oss av varandra.

Här kan du läsa mer om vår policy för säkrare utrymmen: länk.

Läs här våra riktlinjer för säkrare utrymmen för Contact Improvisation länk.

Blankett för prenumeration
Kontaktformulär