Mindfulness och somatik

En person som står med fötterna i vattnet vid klipporna.
Välkommen att tillbringa tid med ditt hjärta och din kropp. Med varsam vägledning utforskar vi medkännande, mindfulla och somatiska resurser för att:
- Integrera förmågan att vara med livet som det är, ögonblick för ögonblick.
- Motståndskraft under stress och resurser för återhämtning.
- Var vän med dig själv oavsett omständigheter.
Läs mera

Testimonials

Jag älskade hur ElinMaria sömlöst kombinerar teman som rör samtycke, självmedkänsla och somatik genom att förankra dem i naturen och vår omgivning. Det fina med det är att det kan vara riktigt stora och komplexa teorier och idéer, men hon gör det så enkelt och lätt att förstå.

Fen
Mindfulness och somatik

Jag älskade dina metaforer och ditt medkännande språk och din uppmärksamhet när du guidade. Det hjälpte mig verkligen att komma ihåg att förbli självmedkännande och inte döma mig själv eller försöka för mycket. Jag tror att jag grät varje gång vid något tillfälle!

Aino H
Mindfulness och somatik

Men framför allt har jag märkt en förändring i mig själv, jag är lugnare och mer förstående mot mig själv. När jag är ensam och rastlösa känslor dyker upp (oftast också tankar om att jag inte räcker till, att jag gör fel och så vidare) verkar jag få kontakt med mig själv på en djupare nivå och dessa starka tankar och gamla övertygelser lugnar ner sig. Jag är så tacksam för dessa erfarenheter tillsammans med alla på kursen och så tacksam för att jag upplever min koppling till naturen och även djur ännu starkare än tidigare. Tack så mycket för delad tystnad, ord och din inbjudan att lyssna på min kropp.

Sylvia Backström
Hemma i min kropp

Jag är fortfarande väldigt tacksam för vår helg, jag gillade verkligen det tempo vi hade och att du visade tillit till tiden och tempot så jag behövde inte bli otålig. Jag är väldigt tacksam för ElinMarias vägledning under den här workshopen - att komma ihåg mig om mina egna stödjande kvaliteter av andning och hjärtslag, att hitta styrkan för klarhet.

Frauke Beiersdorf
Hemma i min kropp

Tack så mycket för ett för mig otroligt ovanligt vackert besök på nötö.
Jag älskar Gabriels sätt att vägleda meditationen. Det är så mjukt, smidigt och naturligt. Det gav en så vacker, trygg och tröstande känsla i min kropp och hela mitt väsen.

Shami
Mindful kajakpaddling och yoga retreat

Jag tar med mig alla fina övningar för att landa i kroppen på olika sätt, och jag vill integrera dem mer i min vardag. Jag fick en påminnelse om att det inte krävs mycket för att grunda mig i kroppen; att göra det enkelt och att det inte kräver mycket tid. Du har en förmåga att skapa så trygga utrymmen och få alla att känna sig inkluderade. Det är fantastiskt hur du påminner oss om att ständigt lyssna på vad ens kropp behöver! Det är en unik kurs på det sättet och samtidigt lätt att lära sig kunskaperna.

Karolina Nyström
Hem i min kropp

Jag tar med mig något som låter mig vara närvarande, värdera livet som det ser ut, med en känsla av att det alltid finns lätthet och fina roliga saker att observera, och bara vara riktigt snäll med sig själv under alla omständigheter.
Kroppen är en vän som alltid stöttar mig och har fantastiska sätt att anpassa sig. Mitt speciella ögonblick i den här klassen var att omfamna min kropp genom närvaro av medvetna medkännande tankar och förnimmelser. ElinMaria du ger en så fin atmosfär till dina klasser, jag njuter varje gång. Tack. Livet är kort och att dela dessa tillsammans är som en värdefull juvel i den mörkaste av tider.

Pasi Liimatainen
Hemma i min kropp

För mig var upplevelsen som bomull mot hjärtat. Vi lyssnade på alla ljud i naturen och tog försiktiga steg framåt på stigen som ledde oss till havet. På vägen valde vi ett träd och kramade om det, lyssnade och kände på barken. På stranden satte sig alla på en sten och bara lyssnade på alla ljud och kände havsbrisen. Efteråt samlades vi och berättade för varandra hur vi upplevt naturen och vilka intryck vi fått. För mig var det att stanna upp och bli ett med naturen. Vi fick verkligen använda alla våra sinnen. Det borde vi göra oftare, att stanna upp och bara njuta och hämta kraft från vår underbara natur.

Inga - Britt Sjöström
Uppmärksam promenad i naturen

Mindfulness och medkänsla

Välkommen till att bara vara och vila i medveten närvaro och traditionella och moderna övningar från mindfulness och övningar som är inriktade på medkänsla. Vi utforskar ett förhållningssätt till livet som bygger på närvaro och medkänsla, vilket ger motståndskraft under stress och resurser för återhämtning och balans. När vi tränar mindfulness odlar vi en förmåga att vara med det som är och kliva ut ur våra automatiska reaktioner för att istället reagera på livets olika händelser med större medkänsla.

Mindfulness kommer ursprungligen från den hinduiska och buddhistiska traditionen där medveten närvaro praktiseras som ett förhållningssätt till livet och för meditation. I västvärlden har mindfulness-tekniker och förhållnings-sätt kommit att bli allmänt integrerad i mångaverksamheter med bred forskning på och därmed en evidensbaserad metod för att öka välbefinnande, hälsa och livskvalitet.

Några av fördelarna med Mindfulness används i:
- Stressreducering och återhämtning.
- Ta steget ut ur autopiloten och öka vår förmåga att medvetet agera i stället för att reagera.
- Förståelse för dina beteenden och deras koppling till tankar, känslor, kropp och handling.
- Att möta livet och vara med dig själv utifrån ett medvetet, medkännande och förkroppsligat förhållningssätt.
- Andning och kroppsmedvetenhet.
- Mindfulness i vardagliga uppgifter.

Medkänsla är ett radikalt sätt att erkänna lidande som en del av att vara människa och en förståelse för att när vi är våra allierade snarare än våra fiender skapar vi mer konstruktiva och hållbara sätt att hantera livet. Vi övar oss i att vara vår egen vän, även när vi behöver det som mest. Medkänsla är nyckeln till att reagera på stress med omsorg och till att skapa gemenskap i relationer i stället för separation. Vi sitter alla i samma båt.

Med medkänsla kan vi bygga en grund för inre stöd i livets alla stunder och en känsla av tillhörighet - med förmågan för vårt nervsystem att skapa trygghet i motsats till de överlevnadsmekanismer som våra kroppar använder när vi upplever stress. Ett grundläggande tillvägagångssätt i österländsk filosofi är att förstå hur vi alla, både människor, djur och natur, interagerar och påverkar varandra och att det därför är etiskt värdefullt att ta hand om varandra, att odla en omsorg om andra. I den buddhistiska traditionen är medkänsla en riktlinje, något som leder till lycka och är en stor del av meningen med livet. Medkänsla är idag en beprövad och forskningsbaserad metod i västvärlden som ett sätt att öka välbefinnandet och motståndskraften mitt i livets utmaningar.

Somatiska praktiker

När vi kommer i djupare kontakt med våra förnimmande kroppar som andas och lever börjar den upplevda världen själv att förändras och omvandlas. Vår förståelse av livet stiger upp ur våra levande kroppar. Vi kan uppleva saker och ting - vi kan röra, höra och smaka saker - bara för att vi själva är en del av den förnimmande värld som vi uppfattar! Det latinska ordet soma betyder "den levande kroppen". Somatisk rörelse är ett område inom kropps-terapi och rörelse-studier som syftar till att uppleva och känna oss själva och kroppen inifrån kroppen.

I den somatiska danspraktiken lär vi oss förkroppsligade förhållningssätt till rörelse, kropp och medvetande. Med ett experimentellt tillvägagångssätt lär vi oss kroppens agerande och anatomi samt realtion och integrering av vårt väsen som en helhet. ElinMaria och Gabriel hämtar inspiration från Contact Improvisation, dansimprovisation, mindful movement, developmental movement patterns, Body Mind Centering, experimentell anatomi, autentic movement och eko-somatik.
"Är du bekväm? Det kan missförstås. Är du bekväm? Till och med under stor stress och smärta kan man känna sig bekväm i att vara sig själv. Det är inte bara att inte ha någon smärta - bekvämlighet innebär inte att inte ha smärta. Det är att vi är här, i vår kropp. Kanske är vi helt misserabla men vi är här, med alla känslor och frustration och glädje. Det är jag är fortfarande här. Och jag är tacksam" /Bonnie Bainbridge Cohen.

Eco-Somatik är ett framväxande tvärvetenskapligt område som kopplar samman kroppsformande metoder som dans och läkande konst med ekologisk medvetenhet. Somatiska rörelsemetoder har möjlighet att bryta dikotomin mellan människa och natur och synliggöra att vi är ömsesidigt sammansvetsade. Vårt mål är att göra oss medvetna om hur kropp och natur är sammankopplade och att kroppen är naturen, genom det ständiga utbytet av syre från jordens växter och träd, mat som vi äter, fotspår som vi gör i vårt samspel med ekosystemet.

"Vi är inte skilda från jorden; vi är lika mycket en del av planeten jorden som varje cell i vår kropp är en del av oss." /Mike Samuels, M.D. och Hal Zina Bennet, Well Body Well Earth

Välkommen att ge näring åt din relation och tillhörighet till dig själv och den här vackra planeten jorden!

Trauma-informerad strategi

När ElinMaria faciliterar mindfulness och somatik;

- Jag ordnar övningar och grupprocesser med utrymme för valmöjligheter. Jag uppmuntrar och stöder deltagarna att lyssna, ta en paus och vara med sina gränser.

- Jag integrerar medkänsla i min undervisning som ett återkommande förhållningssätt till oss själva och varandra, både genom attityder och specifika övningar. Med medkänsla kan vi bygga en grund för inre stöd i våra inlärningsprocesser och en känsla av tillhörighet - med möjlighet för vårt nervsystem att skapa trygghet i motsats till de överlevnadsmekanismer som våra kroppar använder när vi har stressfaktorer.

- När vi utövar metoder där vi får mer kontakt med oss själva, våra kroppar och varandra, förebygger jag medvetet att deltagarna inte blir överväldigade. I min facilitering har jag för avsikt att hedra pauser, arbeta långsamt, med utrymme för att kliva ur en övning, för att förebygga med grundande resurser och förankra oss i det här nuvarande ögonblicket så att det kan bli ett så säkert utforskande som möjligt.

- Dessa kurser är inte gruppterapi, utan utbildning för att stödja färdigheter för att ta hand om dig själv i vardagen. Om du behöver ett djupare arbete för att läka ditt förflutna är min inbjudan att du söker upp en terapeut, lärare, healer eller shaman som specialiserat sig på arbete med trauma-integration för att hjälpa dig på din resa.

Elinmaria

ElinMaria Sydänvirta har mer än 20 års daglig erfarenhet av somatiska praktiker och meditation. Jag är utbildad vid Nordic Yoga Institute och Virya yogalärare, Mindfulness instruktör vid Mindfulness Center Sverige (MfC), ISLO Dance and Somatics (1 års heltidsutbildning) och Somatic Selfcompassion® trauma Informed Approach. Min bakgrund inom somatiska praktiker och mindfulness började som 14-åring då jag dök djupt ner i meditationens och yogans världar, 5 rhythms och andra somatiska praktiker och andnings-metoder. Sedan dess har olika rörelse- och meditations-discipliner varit en del av mitt dagliga liv. Inom meditation har jag huvudsakligen praktiserat mindfulness-meditation och Transcendental Meditation (TM). Mitt specialintresse är medkänsla-baserade tekniker och samhörighet med naturen.

Gabriel

För Gabriel är mindfulness och meditation en del av livet. Efter att ha upptäckt meditation 2004 har han mediterat dagligen och deltagit i många Vipassana-meditations retreater. Under sina resor runt om i världen har Gabriel bott i ashrams, kloster och tempel, t.ex. i Tibet, Nepal och Indien och tillbringat långa perioder i naturen i tystnad, fastande och i meditation.
Aguahara, vattenbehandlingar, vattendans och att vara i vattnet har varit en stor del av den här vägen. Mindfulness och att vara närvarande är viktigt för Gabriel i hans vardag.

Mindfulness och somatik för social förändring

"Utan inre förändring kan ingen annan förändring ske"
/Medborgarrättsaktivisten Kyodo Williams

Vi lever i en värld med flera lager av kriser. Medvetenhet om världens kriser eller en indirekt eller direkt exponering för dem orsakar ångest och stress för många. Med medkänsla för det vi står inför kan mindfulness och somatiska metoder erbjuda resurser för att läka, vara med och uppleva förkroppsligade strategier för att hantera lidandet i vår tid.

Den tid vi lever i formas av den kapitalistiska mentaliteten, den binära könshierarkin, hetero- och vit-normativiteten. Dessa strukturer verkar inte bara utifrån, utan skapar aktivt världen som vi upplever den inifrån. Den värld vi lever i är förkroppsligad i oss. Hur kan kroppslighet vara en helande kraft som samtidigt integrerar sociala förhållanden, strukturella orättvisor och systematiska förtryckande krafter? Hur kan kroppsmedvetenhet ge radikala möjligheter till läkning och kraft till kollektiv förändring?

Vi hävdar att om vi blir medvetna om dessa strukturer med ett kroppsligt förhållningssätt finns det möjlighet till hållbar omvandling på både individuell och kollektiv nivå. Förkroppsligande i detta sammanhang innebär att vi tar oss an kroppsorienterade praktiker som engagerar andra delar av vårt erfarande än bara den intellektuella förståelsen kan göra. Vi kommer att känna, förnimma och knyta an till och genom våra kroppar. Från denna förkroppsligade plats kommer vi att smälta och skörda våra nya upptäckter. Genom individuellt uppvaknande till våra egna mönster kan vi också skapa medvetenhet och förändring i kollektiva strukturer.

Strukturellt trauma, liksom individuellt trauma, bryter ner känslan av trygghet, samhörighet och värdighet i individernas och samhällenas sinnen, kroppar och själar. Det skapar kollektiva överlevnadsstrategier som förkroppsligas i kulturella normer och praxis. (Heines, 2020; 80).

Det är naturligt och många gånger nödvändiga copingmekanismer för att döva det överväldigande lidandet i den här världen. Vad händer när vi öppnar upp och hittar möjliga strategier för att möta och omfamna denna smärta? Vi vill skapa ett utrymme där vi kan hedra smärtan, både individuellt och kollektivt, ansluta oss till skönheten i medkänsla och omsorg för dig själv och planeten, omfamna den och omvandla vår överlevnadsmekanism till att vara i linje med vad vi djupt värdesätter.

Ofta finns det inga gemensamma, delade utrymmen för att hantera smärtan. Vi kan ha individuell terapi och kollektiv aktivism, och det finns en stark kraft för djupgående förändringar när dessa två områden förenas. Det finns ett behov av att föra en diskussion om aktuella fenomen på ett förkroppsligat och trovärdigt sätt. Förkroppsligade metoder ger oss ett bredare sätt att uppleva och frigöra den enorma och intensiva information som vi dagligen omges av. Att tillsammans dela smärtan av världens nöd och strukturella skador kan ge utrymme för djup läkning och empowerment. Detta kan inspirera oss till att skapa förändring där individernas eget välbefinnande står i centrum för den kollektiva omvandlingen.

Denna text skapades tillsammans med Julia Silvero.

Blankett för prenumeration
Kontaktformulär