Vastuullisuus

Ryhmä ihmisiä meloo sinisellä saaristomerellä
Moving Heartin toiminta perustuu ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tavoitteenamme on luoda ympäristö, johon kaikki ovat tervetulleita kokemaan luonto, taide ja liikunta voimaannuttavina työkaluina, jotka edistävät ihmisten ja yhteiskunnan harmonista yhteiseloa hyvinvoivan luonnon kanssa. Olemme sitoutuneet kestävän luontomatkailun kehittämiseen ja huomioimme vastuullisuuden arjessa sekä kaikessa toiminnassamme. Olemme vuodesta 2023 mukana Green Activities -sertifikaattiohjelmassa sekä Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmassa. Lisäksi olemme Luontopalveluiden sekä Saaristomeren Biosfäärialueen yhteistyökumppani.

Työmme perustuu jokaisen oikeuteen saada aitoja kokemuksia ja samalla oppia huolehtimaan luonnosta ja toisistamme; siksi toiminnallamme on korkeat eettiset, rakenteelliset ja ympäristötietoiset standardit. Uskomme, että tämä on ratkaisevan tärkeää yhteiskunnallisen tasa-arvon ja tulevien sukupolvien kannalta sekä myös tärkeä resilienssin lähde ekologisten ja sosiaalisten kriisien aikana.


Visiomme ja liikkeellepaneva voimamme on luoda laadukkaita, merkityksellisiä ja mieleenpainuvia kokemuksia yhteydestä itseemme, toisiimme ja luontoon. Haluamme myötävaikuttaa myötätunnolla, huolenpidolla ja ilolla tähän maailmaan!

Vaikutus luontoon

Saariston luonto, jossa asumme ja työskentelemme, on meille sydämen asia, ja teemme tiivistä yhteistyötä sen kanssa. Tuomme ihmiset yksinkertaisiin luonnonoloihin olemaan yhteydessä luontoon ja uskomme, että tätä kautta opimme, miten me ihmiset voimme toimia luonnossa niin, että meidän jättämä jälki on mahdollisimman pieni. Toiminnassamme kierrätämme ja lajittelemme jätteemme ja tarjoilemme pääasiassa kestävistä raaka-aineista valmistettua luomuvegaaniruokaa. Tapahtumissamme teemme aina jonkin verran vapaaehtoistöitä yhdessä, esim. kannamme vettä, pilkomme polttopuita ja valmistamme ruokaa yhdessä. Haluamme myös minimoida energiankulutuksen toiminnassamme. Saaristossa käytämme kulkuvälineinä pääasiassa kajakkeja ja soutuveneitä ja käyttämämme sähkö on aurinko- tai tuulisähköä. Yritämme myös minimoida ostoksemme ja olemme hyvin tarkkoja siinä, mitä ostamme. Kannustamme asiakkaitamme myös käyttämään julkista liikennettä aina kun mahdollista. Tätä haluamme tuoda esiin kaikessa toiminnassamme.

Lupauksemme:
1) Kunnioitamme luontoa, villieläimiä, paikallista kulttuuriympäristöä ja sen asukkaita.
2) Suosimme uusiutuvaa energiaa
3) Suosimme lähellä ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita.
4) Kierrätämme jätteet ja autamme myös sinua kierrättämään.
5) Tarjoamme toimintaa pienille ryhmille
6) Olemme läpinäkyviä ja vastuullisia toiminnassamme ja viestinnässämme.
7) Käytämme mahdollisimman vähäpäästöistä liikennevälinettä silloin kun meidän on matkustettava.
8) Olemme sitoutuneet jatkamaan MovingHeartin vastuullisuuden ja kestävyyden kehittämistä.

Kestävän luontomatkailun periaatteet

1. Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua
2. Minimoimme ympäristön kuormitusta
3. Vahvistamme paikallisuutta
4. Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä
5. Edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista
6. Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista

Sosiaalinen vaikutus, tasa-arvo ja monimuotoisuus

Haluamme jakaa työtämme sosiaalisen ja rakenteellisen tietoisuuden parissa ja arvostaa taidetta, hyvinvointia ja luontokokemuksia tehokkaana välineenä yhteisen hyvän edistämiseksi ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Työskentelemme aktiivisesti luodaksemme erilaisille ihmisille mahdollisuuksia osallistua kulttuuri-, hyvinvointi- ja luontoaktiviteetteihin. Työskentelemme paljon pienissä ryhmissä ja yhteisöissä sekä luonnonvaraisilla alueilla, erämaissa ja ulkosaaristossa.

Lupauksemme:
1) Haluamme luoda helposti lähestyttävän ja mahdollisimman turvallisen tilan kaikille ihmisille kehosta, sukupuolesta, iästä, identiteetistä, etnisestä alkuperästä tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.
2) Meillä on nollatoleranssi kaikenlaista syrjintää kohtaan.
3) Aiomme jatkaa oppimista sosiaalisista analyyseistä ja rakenteellisesta tietoisuudesta ja siitä, miten ne kulkevat käsi kädessä sosiaalisen kestävyyden kanssa.
4) Olemme sitoutuneet kehittämään Safer Space -ohjeistustamme ja panemaan ne täytäntöön kaikessa toiminnassamme.
5) Meillä on osaamista traumatietoisesta lähestymistavasta, mikä tarkoittaa, että ymmärrämme ja tunnustamme trauman ja stressin laajalle levinneen vaikutuksen yhteisön jäseniin ja pyrimme aktiivisesti vastustamaan uudelleen traumatisoitumista.
6) Aiomme jatkuvasti oppia toisiltamme.

Turvallisempi tila

Moving Heart pyrkii luomaan helposti lähestyttävän ja mahdollisimman turvallisen tilan kaikille ihmisille kehosta, sukupuolesta, iästä, identiteetistä, etnisestä alkuperästä ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Haluamme luoda kaikille mahdollisimman osallistavan ympäristön. Olemme uteliaita oppimaan toisiltamme.

Lue täältä lisää Safer space -politiikastamme: linkki.

Lue täältä Safer space -ohjeet Kontakti-Improvisaatiota varten. linkki.

Tilauslomake
Ota yhteyttä!